Condicions d’ús

Identitat i dades del responsable de Peleteria Luis Campoy

En compliment de la llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Peleteria Luis Campoy SL, d’ara endavant Peleteria Luis Campoy informa que és el titular del lloc web https://peleteriacampoy .és. En cas de voler saber més informació no dubti a contactar-nos a través de correu electrònic: peleteriacampoy@peleteriacampoy.com .

Peleteria Luis Campoy vol generar contingut informatiu i posar-lo a la disposició dels usuaris per poder crear canals d’informació, opinions, recomanacions i col·laboració.

Usuari i objecte

La navegació, accés, visualització i ús de Peleteria Luis Campoy confereix la condició d’usuari, cosa que significa que l’acceptació expressa de totes les condicions d’ús explicades en aquest Avís Legal, establertes sense perjudici de l’aplicació que correspon a la normativa de compliment legal obligat. Incloent així totes les advertències o clàusules establertes als diferents apartats conforme a la contractació, l’ús de serveis, la visualització de productes, inscripcions, compres o altres apartats.

Les condicions d’ús explicades regula els drets i les obligacions de Peleteria Luis Campoy, així com dels usuaris en qüestió a l’accés a la pàgina web i les seccions, la navegació i la utilització. Peleteria Luis Campoy informa a l’usuari que es reserva el dret de poder modificar, sense avisar prèviament a l’usuari, el contingut d’aquest avís legal, tenint en compte que sempre serà vigent el que estigui publicat en el moment de la navegació per Peleteria Luis Campoy.

Pelleteria Luis Campoy proporciona una gran varietat de contingut (informació, serveis, dades, etc). L’usuari és responsable de l’ús adequat de Peleteria Luis Campoy, com ara:

 • L’usuari és responsable i garanteix la veracitat i licitud de la informació proporcionada pel mateix als diferents formularis presents a Peleteria Luis Campoy, per poder accedir a tots els continguts o serveis que oferim.
 • Com a usuari de Peleteria Luis Campoy s’obliga a la utilització d’informació, serveis o dades que oferim no sigui contradictori al que estableix aquest avís legal, la Llei, la moral, els bons costums o ordre públic, o si d’alguna manera poden suposar lesió de drets de tercers o del funcionament de Peleteria Luis Campoy.
 • Aquestes condicions dús també obliguen lusuari a la no realització dactivitats publicitàries o explotació comercial remetent comunicacions que usin una identitat falsa.

Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions establertes aquí, l’usuari haurà d’abstenir-se de la navegació, l’accés i l’ús dels serveis de Peleteria Luis Campoy, procedint a abandonar la web.

En qualsevol cas, Peleteria Luis Campoy es reserva el dret a donar per acabat, suspendre, interrompre o qualsevol altre fet que afecti la pàgina web en qualsevol moment, sense l’obligació o la necessitat d’avisar prèviament l’usuari, de l’accés a la pàgina web , els seus continguts o serveis, sense l’opció o possibilitat que l’usuari pugui exigir cap mena d’indemnització.

Accés a la pàgina web, política d'enllaços

Peleteria Luis Campoy no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir mitjançant els enllaços establerts en aquest lloc web declarant que en cap cas procedirà a examinar o exercir algun tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la web xarxa. Així com, Peleteria Luis Campoy és exclusivament responsable de la pròpia pàgina web com a prestador de serveis d’informació, dels seus serveis o serveis amb tercers, però sense fer-se responsable dels continguts que l’usuari pugui enviar o publicar, fent-se l’únic responsable l’usuari , garantint la veracitat i licitud dels mateixos.

Peleteria Luis Campoy no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a Peleteria Luis Campoy o que siguin accessibles mitjançant els enllaços.

Peleteria Luis Campoy recomana la prèvia lectura de les condicions d’ús o avisos legals, polítiques de privadesa, cookies o similars d’aquests llocs aliens a Peleteria Luis Campoy.

Peleteria Luis Campoy es reserva el dret a poder interrompre el servei que ofereix si aquesta sent utilitzat per l’usuari i acabar immediatament la relació amb aquest en cas de tenir sospita o detectar un ús de la pàgina web o dels seus serveis de forma contrària a allò establert en aquestes Condicions dús.

Peleteria Luis Campoy també informa a l’usuari que els serveis oferts i l’ús de la pàgina web es limiten a usuaris de més de 18 anys; s’informa que Peleteria Luis Campoy no es fa responsable de determinar quina informació, contingut o servei no és apropiat per als menors d’edat, aquests estan exclusivament sota la responsabilitat i el càrrec dels usuaris majors. Peleteria Luis Campoy presumeix, que en el cas que un menor d’edat accedeixi a la pàgina o proporcioni dades en algun formulari disponible a la pàgina web, s’ha realitzat amb l’autorització prèvia, supervisió dels seus pares, tutors o representants legals, Peleteria Luis Campoy es reserva el dret a poder fer verificacions, comprovacions o altres que cregui necessàries en base a aquest fet.

Peleteria Luis Campoy informa a l’usuari que prendrà totes les precaucions raonables i establertes a la llei, per evitar qualsevol dany als usuaris de Peleteria Luis Campoy, que puguin derivar-se de la navegació per la mateixa pàgina web. Així, informem que Peleteria Luis Campoy no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari per la navegació per Internet. Així com tampoc no es farà responsable de la veracitat de les dades proporcionades pels usuaris, cada usuari és exclusivament l’únic responsable que aquesta informació proporcionada a Peleteria Luis Campoy sigui adequada, veraç, actualitzada i precisa, o en cas contrari, d’aquelles conseqüències que es puguin derivar de la manca de qualitat, veracitat i precisió d’aquestes dades.

Modificacions

Peleteria Luis Campoy es reserva el dret a realitzar modificacions o canvis que consideri necessaris/oportuns, sense avisar prèviament, al contingut del seu lloc web. Aquests canvis o modificacions poden afectar els continguts de la pàgina web, com les condicions dús. Aquests canvis es poden fer a través del seu lloc web de qualsevol manera admissible en dret, i així es fa de compliment obligat durant el temps que es trobin publicats a la pàgina web.

Canvis en les condicions d'ús

Tots els canvis que s’efectuïn en les condicions d’ús/avís legal seran notificats als usuaris de Peleteria Luis Campoy, donant l’oportunitat a l’usuari de revisar-la i estar d’acord per seguir amb l’ús de Peleteria Luis Campoy.

Política de privadesa i protecció de dades

Així, Peleteria Luis Campoy garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD), tot això disposat a la POLÍTICA DE PRIVACITAT que l’usuari ha d’acceptar expressament prèviament facilitar les dades de caràcter personal mitjançant els diferents formularis que es troben a Peleteria Luis Campoy.

D’acord amb el que estableix la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Peleteria Luis Campoy informa a l’usuari que les dades proporcionades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de Peleteria Luis Campoy amb correu peleteriacampoy@peleteriacampoy.com per a més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic proporcionat), amb l’objectiu de facilitar, agilitzar i complir les clàusules establertes entre les dues parts.

Peleteria Luis Campoy recorda a l’usuari que el tractament de les dades està legitimat pel seu consentiment. Així com també informem que tractarem les dades proporcionades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, confidencialment, limitada, exacta i actualitzada.

De conformitat als drets que confereix la normativa vigent a l’usuari en relació a la protecció de dades, aquest podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o limitació de tractament, així com de suspensió, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals com del consentiment cedit prèviament per al seu tracte; per això ha d’informar Peleteria Luis Campoy a través del correu electrònic peleteriacampoy@peleteriacampoy.com .

Propietat intel·lectual i industrial

Peleteria Luis Campoy és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, incloent la totalitat dels seus textos, imatges, gràfics, so, vídeo, programari, logotips, botons, programari, textos, marques, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, ordenació i presentació dels seus continguts, etc; tot això és de titularitat de Peleteria Luis Campoy. Tot està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial, queden expressament prohibida la seva reproducció, distribució, ús, comunicació pública o modificació, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, per això es requereix la prèvia autorització de Peleteria Luis Campoy. Serà aplicable en tot cas, la normativa espanyola i comunitària referents a la propietat intel·lectual.

L’usuari es compromet al correcte ús de Peleteria Luis Campoy ia respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial. Se us permet la visualització dels elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i guardar-los al disc dur del dispositiu sempre que sigui per a ús únic i exclusiu personal i privat. Es prohibeix a l’usuari suprimir, alterar, manipular o similars, de qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pogués estar instal·lat a Peleteria Luis Campoy.

Peleteria Luis Campoy informa a l’usuari que no garanteix que els continguts siguin necessaris o que no continguin errors o el fet que el lliure ús dels continguts per part de l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. L’ús de Peleteria Luis Campoy, correcte o no, està exclusivament sota la responsabilitat de l’usuari.

Com a últim, recordar a l’usuari que queda totalment prohibida la reproducció, còpia, cessió, redifusió, retransmissió, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, no importa la finalitat o el mitjà que s’utilitzés per fer-ho sense prèvia autorització de Pelleteria Luis Campoy.

Limitació de responsabilitat

Informem a l’usuari que Peleteria Luis Campoy no serà responsable ni directament ni subsidiàriament de:

 • Pèrdua de dades.
 • Que per qualsevol motiu intern o extern l’aplicació de Peleteria Luis Campoy deixi de funcionar sense avís previ.
 • L’aplicació es pot tancar en qualsevol moment sense avís previ, perdent així les dades. Pelleteria Luis Campoy recomana a l’usuari que faci còpies de seguretat a través del sistema que ofereix la plataforma.
 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés i navegació per la pàgina web, el funcionament correcte de la pàgina.
 • Danys eventuals que puguin ser causats al dispositiu de lusuari per lús de la pàgina.
 • Donat el cas que un tercer, saltant-se i trencant les mesures de seguretat establertes, pugui accedir als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
 • Els vicis, errors o defectes de qualsevol tipus que es puguin trobar en els continguts publicats, transmesos, difosos o emmagatzemats de Peleteria Luis Campoy.
 • La licitud, veracitat, exactitud, fiabilitat i ús de la informació i continguts que els usuaris transmetin o comparteixin amb la utilització de Peleteria Luis Campoy o dels serveis que ofereix. Peleteria Luis Campoy no estableix cap control sobre els usuaris ni la utilització que fan de la pàgina web, així com no garanteix que ho facin conforme a allò establert en aquestes condicions d’ús.

Disponibilitat del lloc web

Encara que Peleteria Luis Campoy ha cuidat al màxim la preparació del lloc web, hi ha determinats agents externs, aliens al nostre control, Peleteria Luis Campoy no pot garantir que l’accés al lloc web estarà disponible en tot moment.

L'usuari serà responsable (a part dels esmentats a l'apartat d'usuari i objecte) de:

 • La informació proporcionada per ells mateixos, com a dades introduïdes i enviades a parabiajar.info a través dels formularis establerts o de la pàgina web.
 • En cas que l’usuari actuï a les pàgines de tercers de forma il·lícita, o la seva actuació sigui lesiva de drets, nocives o perjudicials.
 • En cas que l’usuari incompleix aquests o els anteriors esmentats, podrà portar a la conseqüència d’adopció de mesures adequades emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, per part de Peleteria Luis Campoy, ens reservem el dret de poder eliminar o bloquejar el compte de l’usuari que hagi incomplert alguna de les obligacions, i no per això hi haurà cap possibilitat d’indemnització pels danys o perjudicis causats.

Política de cookies

D’acord amb la normativa vigent sobre la utilització de cookies, l’ús d’aquestes serà tractat d’acord amb el que disposa la POLÍTICA DE COOKIES de Peleteria Luis Campoy, s’entén que tot usuari ha de llegir, acceptar i/o limitar durant la navegació com s’indica amb caràcter exprés al missatge o bàner de Peleteria Luis Campoy sobre cookies i la informació addicional sobre l’ús de cookies a Peleteria Luis Campoy. Com s’esmenta en aquesta política, l’usuari és lliure de limitar o denegar l’ús de galetes des de les opcions del vostre navegador.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Peleteria Luis Campoy es reserva la facultat de presentar accions civils o penals si es consideren oportunes per la indeguda o incorrecta utilització de Peleteria Luis Campoy i la seva informació i/o contingut, o per la infracció de les condicions establertes aquí.

La relació entre usuari i Peleteria Luis Campoy estarà regida per la normativa vigent i aplicable en territori espanyol. En cas que sorgeixi alguna controvèrsia entre les parts, podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint les normes sobre jurisdicció i competència, sotmesos als jutjats i tribunals de Barcelona, Espanya.

Cerrar
Cerrar
Sign in
Cerrar
Carrito (0)

No hay productos en el carrito. No hay productos en el carrito.

es_ESSpanish